28,15,0,50,1
600,600,60,1,5000,1000,25,2000
100,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Описание Цена 100500
234132

1

1